Om Rulleskip grand prix

Rulleski Grand Prix ble stiftet 25. Februar 2006. RGP er en uavhengig organisasjon som ønsker å gjøre langrenn til en helårsidrett i Norge. Vår visjon er å gjøre rulleski til en like spennende sommersport som langrenn er en vintersport. Det sies at nordmenn er født med ski på beina, så hvorfor skal vi da bare ha de på halve året? Rulleski er en meget populær idrett i Norge og siden tidlig på 2000-tallet har antall utøvere og organiserte renn økt betydelig. Gjennom flotte ambassadører som Therese Johaug og Martin J. Sundby, samt engasjerte trenere og ildsjeler på grasrotnivå, har rekrutteringen til sporten økt med 36 % de siste 6 årene.

Arrangementer

RGP har siden 2006 organisert en rekke rulleskiarrangementer i Norge. Planen var ved oppstart å konsentrere seg om et større løp hvert år, men interessen for sporten vokste så raskt at man allerede i 2009 valgte å sette opp Norges første organiserte rulleskicup. Første året var det 6 løp i RGP cupen, og 2 år etter fikk vi cupen vi kjenner i dag da den ble utvidet med 4 nye løp. Grunnleggerne av RGP er utrolig stolte av det arbeidet våre ansatte og mange hundre frivillige legger ned hvert år, for uten deres innsats hadde ikke sporten vært der den er i dag. RGP har de siste årene vokst fra en liten lokal rulleskiarrangør til en betydelig aktør innenfor idretten, både i Norge og internasjonalt. Første RGP løp så 36 utøvere stille til start, 32 av dem var på det tidspunktet amatører. I løpet av noen få år så vi en enorm økning i deltakere og samarbeidet med Norges skiforbund, som ble inngått i 2011, tok RGP og sporten til nye høyder. RGP cupen har de siste 2 årene hatt over 140 utøvere fra 17 land og hele det norske landslaget har deltatt hvert år siden samarbeidet startet.

RGP jobber også med internasjonale aktører og forbund. Målsettingen er en verdenscup for rulleskiutøvere. Planene har mottatt bred støtte fra det norske miljøet og Therese Johaug, Martin J. Sundby og Thomas Alsgaard jobber alle som offisielel ambassadører for prosjektet. En cup på denne størrelsen krever en stor organisasjon og mye logistikk må på plass før man kan si noe om tidspunkt for oppstart, men RGP og Norges Skiforbund på sin side håper første renn kan organiseres innen 2020.

Om du ønsker å engasjere deg i vårt arbeid er du hjertelig velkommen til å kontakte oss direkte eller gjennom ditt lokale idrettslag. Nedenfor kan du lese litt mer om vårt formål og verdigrunnlag. Kan du stille deg bak dem er du hjertelig velkommen.

Formål

Rulleski Grand Prix har som mål å være et førende organ for rulleskisporten og dens utøvere i Norge. Arbeidet vårt skal preges av frivillighet, demokrati og lojalitet. Alle idrettsaktiviteter RGP organiserer skal fokusere på gleden ved idretten, fellesskap, helse og ærlighet.

Visjon

Vi skal via vårt arbeid bli et talerør for alle utøvere innen sporten, både på lokalt og nasjonalt nivå. Flere aktive utøvere og organiserte løp med fokus på idrettsglede og samhold skal være vår ledestjerne. Rulleski – den nye sommersporten.

 

Verdier

Våre verdier skal bygge videre på de verdiene idrettsnorge er viden kjent for. Ut fra verdigrunnlaget lagt gjennom mange års organisert idrett skal vi streve for å begeistre våre utøvere, ansatte, frivillige, partnere og publikum. Våre verdier skal synliggjøres både under organisert trening og konkurranser

 

Etikk

RGP skal alltid opptre som en ansvarlig og utviklingsorientert aktør i norsk idrett. Det skal vises nulltoleranse for diskriminering og trakassering på bakgrunn av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell legning og/eller funksjonshemming. RGP skal også arbeide for en ærlig og dopingfri idrett lokalt og nasjonalt, gjennom å ha et tydelig standpunkt mot doping.